Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Pieńsk

Kolorowy pasek

Zasady przeprowadzania remontów i zwolnień z opłat czynszowych związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach stanowiących własność Gminy Pieńsk.

wynajmującym - należy przez to rozumieć Gminę Pieńsk
najemca/y - należy przez to rozumieć osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu


I. Zasady przeprowadzania remontów lokali stanowiących własność Gminy Pieńsk:

1. Wniosek może złożyć najemca nie posiadający zaległości w opłatach czynszowych.

2. Najemca składa pisemny wniosek o przeprowadzenie remontu lokalu, w którym określa konieczność i jego zakres (załącznik nr 1).

3. Zatwierdzenie konieczności i zakresu remontu poprzedzać będzie ocena stanu technicznego dokonana przez pracownika Wydziału Funduszy, Inwestycji i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk.

4. Realizacja zatwierdzonego remontu wraz z jego odbiorem odbywać się będzie pod nadzorem pracownika Wydziału Funduszy, Inwestycji i Spraw Mieszkaniowych.

5. Zawarcie porozumienia (załącznik nr 5 do zarządzenia), w którym będzie określona kwota i okres zwolnienia.


 

II. Zasady wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach stanowiących własność Gminy Pieńsk:

1. Przez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej rozumie się czynności polegające na
demontażu zużytych i montażu nowych okien oraz drzwi.

2. Do ubiegania się o wymianę zużytej stolarki uprawnieni są wyłącznie najemcy.

3. W przypadku zmiany statusu prawnego lokalu (uzyskanie tytułu własności lokalu) ustaje prawo żądania przyrzeczonej przez wynajmującego wymiany stolarki.


III. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na koszt wynajmującego następować będzie w oparciu o niżej określone zasady:

1. Najemca składa pisemny wniosek do wynajmującego o wymianę zużytej stolarki okiennej
lub drzwiowej (załącznik nr 2).

2. Zatwierdzenie do wymiany stolarki poprzedzać będzie ocena stanu technicznego dokonana przez pracownika Wydziału Funduszy, Inwestycji i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku.

3. Stolarka zakwalifikowana do wymiany winna cechować się stopniem zużycia większym niż 70% zgodnie z kryteriami oceny stopnia zużycia elementów stolarki (załącznik nr 3).

4. Stwierdzone podczas przeglądu zniszczenie stolarki spowodowane brakiem dbałości najemcy o powierzone mienie eliminuje jej wymianę na koszt Gminy Pieńsk.

5. Najemca nie posiada zaległości w opłatach czynszowych.

6. Przeglądem i kwalifikacją może być objęta stolarka w całym mieszkaniu lub pojedyncze okna i drzwi w zależności od treści wniosku najemcy lokalu.

7. Wymiana stolarki realizowana będzie wg kolejności składania wniosków do czasu wyczerpania środków określonych w planie remontów na dany rok.


IV. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na koszt najemcy następować będzie w oparciu o niżej określone zasady:

1. Najemca składa pisemny wniosek do wynajmującego o wymianę zużytych okien lub drzwi na własny koszt w zamian za zwolnienie opłat czynszowych (załącznik nr 2).

2. Zatwierdzenie do wymiany stolarki winna poprzedzać ocena stanu technicznego dokonana przez pracownika Wydziału Funduszy, Inwestycji i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku.

3. Stolarkę kwalifikującą się do wymiany winien cechować stopień zużycia większy niż 50 % zgodnie z wytycznymi oceny stopnia zużycia elementów stolarki (załącznik nr 3).


V. Najemca może otrzymać zwolnienie z opłat czynszowych w wysokości do 50% poniesionych kosztów pod warunkiem:

1. Spełnienia warunków określonych w pkt. IV.

2. Przedłożenia wniosku o dokonanie zwolnienia z opłat czynszowych (załącznik nr 4) wraz dołączonymi:

a) kserokopią faktury za okna, drzwi,

b) gwarancją na okna, drzwi,

3. Zawarcia porozumienia (załącznik nr 5 do zarządzenia), w którym będzie określona kwota i okres zwolnienia.

VI. Ważne informacje:

1. Wymiana stolarki we własnym zakresie przez najemcę winna być każdorazowo uzgodniona z właścicielem lokalu w porozumieniu z zarządcą budynku.

2. Z uwagi na ściśle określony w danym roku poziom środków finansowych przeznaczonych na wymianę stolarki nie będą rozpatrywane przypadki samowolnej wymiany z pominięciem zasad określonych w powyższych punktach oraz żądania zwrotu poniesionych z tego tytułu nakładów finansowych.


Miejsce składania wniosków:
Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Funduszy, Inwestycji i Spraw Mieszkaniowych
Marcin Nowicki
pokój nr 27
tel.(075) 77 86 511-515 wew.110

Załączniki

Załącznik nr 1 (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (wzór porozumienia wypełnia Wynajmujący) (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bartczak Michał
Data utworzenia:2008-12-24 09:39:07
Wprowadził do systemu:Bartczak Michał
Data wprowadzenia:2008-12-30 09:39:34
Opublikował:Mariola Linka
Data publikacji:2009-01-05 12:54:48
Ostatnia zmiana:2018-05-15 11:24:38
Ilość wyświetleń:5459

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij