Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Pieńsk

Kolorowy pasek

Zasady przyznawania dodatków energetycznych

 

Karta Informacyjna
Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku
Wydział Funduszy, Inwestycji i Spraw Mieszkaniowych

ul. Bolesławiecka 29
tel.: 075 7786511-513 fax.: 075 7786405

Przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznegoPodstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2017.220 ze zm.).

 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j.Dz.U.2017.180).

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2016.23 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 1. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);

 2. rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta lub w Wydziale Funduszy, Inwestycji i Spraw Mieszkaniowych pokój nr 29 w godzinach:

 • Poniedziałek: od 7:00 do 16:00

 • Wtorek: Środa, Czwartek: od 7:00 do 15:00

 • Piątek: od 7:00 do 14:00

Informacje udzielane są drogą telefoniczną pod numerem telefonu 75 7786512 wew. 122

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk.

Inne informacje

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

 • Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( j.t.Dz.U.2017.180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej ( art. 3 pkt 13c ),

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej
  w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku

 • Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
  1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii  z dnia 13 kwietnia 2017 roku ( M.P.2017.394) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wynosi:

 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,22 zł miesięcznie;

 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,58 zł miesięcznie;

 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,70 zł miesięcznie.

 • Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego jest ogłaszana przez Ministra Energii w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" .

 • Dodatek energetyczny jest wypłacany w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjatkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca sie do dnia 30 stycznia danego roku.

  Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

 1. w kasie

 2. na rachunek bankowy osoby wnioskującej;

 3. na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Osoba odpowiedzialna:

Sylwia Czaja – pok. 29

tel. 075 7786511-513 wew. 122

e-mail: stypendia@piensk.com.pl
 Załączniki

wniosek zryczałtowany dodatek energetyczny (119.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariola Linka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Linka
Data wprowadzenia:2013-12-04 11:56:01
Opublikował:Mariola Linka
Data publikacji:2013-12-06 11:54:37
Ostatnia zmiana:2018-06-18 15:40:33
Ilość wyświetleń:2508

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij