Zamknij okno Drukuj dokument

PRZEBUDOWA DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH w MIEJSCOWOŚCI PIEŃSK

Zamawiający:
Gmina Pieńsk

Tytuł przetargu:
PRZEBUDOWA DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH w MIEJSCOWOŚCI PIEŃSK

CPV:
45233140-2 Roboty drogowe

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Warunki:
Zgodnie z treścią SIWZ

Termin realizacji:
17.08.2018r.

Osoba odpowiedzialna:
Henryka Breczko

Miejsce składania ofert:
Sekretariat UMiG Pieńsk

Oferty można składać do:
2018-07-02 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2018-07-02 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Gabinet Burmistrza lub świetlica UMiG

Kryteria wyboru:
cena-60,00%
gwarancja-30,00%
termin usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji -10,00%


Wadium:
Zgodnie z zapisami SIWZ

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

OPIS TECHNICZNY (62.2kB)    
S0-zestawienie specyfikacji (87.8kB)    
S1-wymagania ogólne (138.4kB)    
S2-karczowanie drzew i krzaków (100.2kB)    
S3-pobocza (98.7kB)    
S4-koryto i profilowanie (107kB)    
S6-podbudowa i nawierzchnia tłuczniowa (110.8kB)    
S7-warstwa wiążąca i wyrównawcza (173.9kB)    
S8-oczyszczenie i skropienie (97.8kB)    
S9-warstwa ścieralna (177.4kB)    
zagosp terenu 1 (5.5MB)    
zagosp terenu 2 (2.3MB)    
ogłoszenie BZP (418.7kB)    
SIWZ + wzór umowy 2018 (507.9kB)    
przedmiar robót (69.2kB)    
przekrój drogi (335.3kB)    
S5-roboty ziemne (140.9kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział ISM
Źródło informacji:Nowicki Marcin
Data utworzenia:2018-06-13 07:36:07
Wprowadził do systemu:Nowicki Marcin
Data wprowadzenia:2018-06-13 07:36:17
Opublikował:Artur Gradecki
Data publikacji:2018-06-13 12:04:15
Ostatnia zmiana:2018-06-18 12:37:27
Ilość wyświetleń:69