Zamawiający:
Gmina Pieńsk

Tytuł przetargu:
Zakup laptopów do wsparcia zdalnego nauczania dla szkół podstawowych na terenie Gminy Pieńsk

CPV:
30213100-6

Tryb zamówienia:
Zapytanie o cenę

Warunki:


Termin realizacji:
17.06.2020

Osoba odpowiedzialna:
Andrzej Żbikowski

Miejsce składania ofert:
na adres e-PUAP: /UMiG_Piensk/skrytka - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany lub osobiście lub pocztą na adres:
URZĄD MIASTA I GMINY PIEŃSK Andrzej Żbikowski ul. BOLESŁAWIECKA 29, 59-930 PIEŃSK


Oferty można składać do:
2020-06-08 godz: 13:00

Otwarcie ofert:
2020-06-08 godz: 13:05

Miejsce otwarcia ofert:
gabinet Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk

Kryteria wyboru:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: ilość dostarczanych laptopów spełniających kryteria określone w załączniku nr 1 do łącznej kwoty 55000 zł brutto.

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Zadanie jest dofinansowae ze środków UE z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Firmy uczestniczące