Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w zespole
o charakterze doradczym oraz inicjat
ywnym na temat Programu współpracy Miasta i Gminy Pieńsk z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 11 września 2020 roku na adres mailowy: meldunki@piensk.com.pl (kontakt:  Anna Demuth tel. 75 77 86 511 wew. 123).

W zgłoszeniu należy przesłać następujące informacje:

  • imię i nazwisko,

  • dane kontaktowe,

  • nazwę reprezentowanej organizacji wraz z adresem jej siedziby i danymi kontaktowymi,

  • krótką informację o dotychczasowych działaniach w podmiotach III sektora.