Informacja na temat rozpatrywanych petycji

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1  CASUS NOSTER
Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy
 1_2016  zwrócenie się z żądaniem podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia i wdrożenia skutecznego programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pieńsk  16.03.2016  zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak  Odp_1_2016
2  Brak zgody

2_2016

prośba o przedłużenie kadencji obecnej Pani Dyrektor Jolancie Seredyńskiej i powierzenia stanowiska dyrektora szkoły bez przeprowadzania konkursu.

 01.04.2016  zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych
3 Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
 1_2019 Wniosek o opublikowanie  w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej - użytkowanych w Urzędzie  wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych,  których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem.  08-07-2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    Treść stron została dostosowana
4 Brak zgody 2_2019 Prośba o podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania oddziaływania parku na nieruchomości położone w bezpośrednim sąsiedztwie. 13-06-2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
5 Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
1_2020
  • Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji w oparciu o sygnalizowane zagadnienia w wyżej wzmiankowanym wniosku o udostępnienie informacji publicznej (szczególnie zwracamy uwagę na osnowę wniosku) i w oparciu o udzielone przez Urząd odpowiedzi.
  • Zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys. euro lub w trybie
    Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk -spełniających aktualne normy podane w niniejszym piśmie i w oparciu o powołane powyżej -ogólnie uznane zasady postępowania lege artis -przy udostępnianiu
    środków do dezynfekcji.
  • Aby zachować pełną jawność i transparentność działań -wnosimy o opublikowanie
    treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję
03-08-2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź
6 Mieszkańcy ul. Długa 2_2020 Prośba o naprawę drogi na ulicy Długiej 1-12-2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji