Informacja na temat rozpatrywanych petycji

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1  O.Marek Daukszewicz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Pieńsku w imieniu grupy 323 mieszkańców  Skan petycji  zmiana nazwa ulicy  29.03.2017  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź na petycję
2  Koło Miłośników Pieńska działające przy EuRegioKom Pieńsk w imieniu grupy 127 mieszkańców Skan petycji  zmiana nazwa ulicy  24.04.2017  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź na petycję
3 Władysław Brodziak Skan petycji zmiana nazwa ulicy 24.05.2017  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź na petycję
 Koalicja Polska Wolna od 5G  Skan petycji  

Żądanie podjęcia uchwały Rady Miasta i Gminy Pieńsk:

  • zakazującej wprowadzania standardu 5G,
  • nakazującej demontaż sieci Wif-Fi w szkołach i tam gdzie one istnieją
  • wprowadzenia zakazu uzywania przez uczniów telefonów komórkowych w szkołach
  • nakazujacej przeprowadzenie kampani informacyjnych dla mieszkańców
 23-03-2020  zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Uchwała w sprawie petycji

5

Maciej Zuzański Skan petycji Wezwanie do przyjęcia przez Radę Miejską w Pieńsku uchwału o treści przytoczonej w petycji. 10-12-2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

6

Mieszkańcy ul. Długa Skan petycji Prośba o naprawę drogi na ulicy Długiej 1-12-2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Uchwała w sprawie petycji