Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Agnieszka Demichowicz

e-mail: iod@piensk.com.pl