Zmiana wzorów ofert i sprawozdań od 01.03.2019 roku

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu ds pożytku publicznego Dz.U. 2018 poz.2055 w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu ds pożytku publicznego Dz.U. 2018 poz.2057 w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.