Informacja na temat zapytań skierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego zapytanie

Skan zapytania

Przedmiot zapytania

Data złożenia zapytania

Odpowiedź na zapytanie

1.

Radny Janusz Pawul

skan zapytania

Pytania dotyczące zatrudnienia Pana Janika

30-12-2020

skan odpowiedzi